FFIT Cymru

S4C | 5 Cyfres | 9 x 60' |

Ffitrwydd, Iechyd, Trawsnewid

Dros wyth wythnos, bydd Lisa Gwilym yn darganfod mai drwy gymryd camau bychain, a newidiadau yn eich bywyd dyddiol y gall ein helpu i fyw bywyd hirach ac iachach.

Byddwn ni’n dilyn pump o bobl o bob cwr o Gymru

Sydd eisiau byw bywyd iachach ac yn cael eu trawsnewid gyda help ein arbenigwyr – Beca Lyne-Pirkis, Rae Carpenter, Dr.Ioan Rees a Connagh Howard fydd yn eu cefnogi pob cam o’r ffordd, ac yn gwneud yn siŵr eu bod yn cyrraedd y nod.

Bydd cyfle i CHI gymryd rhan adref hefyd trwy ddilyn cynllun bwyd ac hyfforddiant arbennig fydd ar wefan y gyfres s4c.cymru/ffitcymru.