Ymunwch â Ni

Byddwch yn rhan o
rywbeth arbennig

Hoffech chi weithio i un o gwmnïau cyfryngau mwyaf Cymru? Hoffech chi weithio yng nghanol Caernarfon ar lannau’r Fenai?

Mae’r holl gyfleoedd sydd ar gael ar y funud i’w gweld ar waelod y dudalen hon. Ond rydym bob amser yn awyddus i glywed gan unigolion talentog sydd yn chwilio am rôl ym maes y cyfryngau.

Ein Diwylliant Gwaith.

Cwmni Da yw ein henw, ac mae hynny am reswm da.

Rydym yn gyflogwr Cyfleoedd Cyfartal ac ni fyddwn yn gwahaniaethu wrth benodi ar sail oedran, anabledd, rhyw, ail-aseinio rhyw, beichiogrwydd, mamolaeth, hil (sy’n cynnwys lliw, cenedligrwydd a tharddiad ethnig neu genedlaethol), cyfeiriadedd rhywiol, crefydd neu gred, neu am fod rhywun yn briod neu mewn partneriaeth sifil.

Rydym yn gweithredu trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg, ac mae sawl aelod o’n gweithlu wedi dysgu. Rydym wedi darganfod mai gweithio efo ni yw un o’r ffyrdd gorau y gall rhywun ddod yn rhugl yn y Gymraeg.

Rydym yn groesawgar, yn gyfeillgar ac yn deg.

Cyfleoedd Presennol

CATEGORI Popeth

Rydym bob amser eisiau clywed gan unigolion sy’n awyddus i ymuno â ni.

Anfon CV neu holi

quote image

Darganfod Mwy

Amdanom Ni

Mwy
Wayne and Connagh Howard on a beach looking at the camera

Ein Heffaith

Mwy

Ein Cwmni

Mwy