DJ Terry

S4C | 1 x 60' |

Dyma stori Terry...

Myfyriwr o Flaenau Ffestiniog a'i freuddwyd i fod yn DJ radio. Er mwyn llwyddo bydd angen iddo wynebu ambell i sialens personol. Ar hyd y ffordd, mi wnawn gwrdd â'i deulu a'i ffrindiau a'i arwyr, megis y DJ Ifan Jones Evans.

Terry Tuffrey looking back at the camera as he walks

Yn ei eiriau ei hun...

Dyma stori Terry yn ei eiriau ei hun – hanes gwr ifanc hynod, gyda anghenion addysg ychwanegol, sy’n benderfynol o wthio’r ffiniau ym mhob ffordd.