S4C | 12 x 10' | 12 x 10'

Cyfres sy'n edrych ar bob math o sefyllfaoedd all godi pryder i blentyn.

Mewn cyfnod lle mae trawsnewidiau dyddiol yn codi fwy o bryder nag erioed, dyma gyfle i dawelu meddyliau bach drwy ganu, sgwrsio a lot fawr chwerthin! 

Wrth i ni ddilysu'r emosiynau mawr...

…a chlywed gan ein ffrindiau dros y wlad nad ydym byth ein hunain yn ein pyderon.