05/09/23

Sianel Carioci Noson Lawen.

Mae sianel carioci Cymraeg newydd yn cael ei lansio ar safle YouTube Noson Lawen.

Bydd dewis o 20 o ganeuon mwyaf poblogaidd Cymru ar y sianel, clasuron fel Yma o Hyd, Anfonaf Angel, Strydoedd Aberstalwm a Calon Lân.

Fe fydd y grŵp gwerin Bwncath yn lansio’r sianel ym mhabell S4C ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol, ddydd Sul Awst 6ed am 14.00, gan ganu yn y bŵth carioci a pherfformio set acwstig.

Yn ystod wythnos yr Eisteddfod bydd croeso i bawb ymweld â phabell S4C i ganu rhai o’u hoff ganeuon yn y bŵth.

Daw’r datblygiad newydd yma gan Cwmni Da, sy’n cynhyrchu Noson Lawen wedi i’r gyfres ddathlu ei phen-blwydd yn 40 y llynedd.

Noson Lawen yw’r rhaglen adloniant ysgafn sydd wedi rhedeg hiraf ar deledu yn Ewrop, ac mae hi wedi cyrraedd carreg filltir arall eleni wrth ddathlu’r ffaith bod fideos ar ei sianel YouTube wedi’u gwylio 10 miliwn o weithiau.

Yn ôl Olwen Meredydd, Cynhyrchydd Noson Lawen: “Noson Lawen yw un o’r sianeli YouTube Cymraeg mwyaf poblogaidd yn y byd ac roedden ni’n cael ceisiadau o hyd am eiriau i’r caneuon. Dyna oedd yr ysgogiad i greu’r sianel Carioci.

“‘Da ni’n gobeithio y bydd yn adnodd i gantorion ifanc ddysgu caneuon ar gyfer cyngherddau, clyweliadau a chystadlaethau; cyfle i ddysgwyr Cymraeg ymarfer drwy gyfrwng cân a chyfle i bawb fwynhau canu carioci Cymraeg mewn partïon, priodasau, nosweithiau cymdeithasol, yn y dafarn neu hyd yn oed adre’ o flaen y drych!

“Bydd dewis o ugain cân ar y cychwyn ond y gobaith yw ychwanegu mwy; byddwn fell

Newyddion

07/12/23

Castio ar gyfer y Deian a Loli Newydd

Mae Cwmni Da yn chwilio am ddau blentyn rhwng 9-12 oed i gymryd rhan Deian a Loli yn y gyfres newydd, fydd yn dechrau ffilmio ym mis Mehefin 2024....

Darllen Mwy

Newyddion

03/10/23

All3media Clip Sales i gynrychioli catalog Cwmni Da

Bydd All3Media Clip Sales yn cynrychioli llyfrgell fawr ac amrywiol Cwmni Da ar gyfer trwyddedu a dosbarthu clipiau....

Darllen Mwy

Newyddion

10/08/23

Noson Lawen yn denu 10 miliwn o wylwyr ar YouTube

Mae fideos o'r rhaglen adloniant Noson Lawen bellach wedi cael eu gwylio 10 miliwn o weithiau ar sianel YouTube....

Darllen Mwy