05/09/23

Sianel Carioci Noson Lawen.

Mae sianel carioci Cymraeg newydd yn cael ei lansio ar safle YouTube Noson Lawen.

Bydd dewis o 20 o ganeuon mwyaf poblogaidd Cymru ar y sianel, clasuron fel Yma o Hyd, Anfonaf Angel, Strydoedd Aberstalwm a Calon Lân.

Fe fydd y grŵp gwerin Bwncath yn lansio’r sianel ym mhabell S4C ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol, ddydd Sul Awst 6ed am 14.00, gan ganu yn y bŵth carioci a pherfformio set acwstig.

Yn ystod wythnos yr Eisteddfod bydd croeso i bawb ymweld â phabell S4C i ganu rhai o’u hoff ganeuon yn y bŵth.

Daw’r datblygiad newydd yma gan Cwmni Da, sy’n cynhyrchu Noson Lawen wedi i’r gyfres ddathlu ei phen-blwydd yn 40 y llynedd.

Noson Lawen yw’r rhaglen adloniant ysgafn sydd wedi rhedeg hiraf ar deledu yn Ewrop, ac mae hi wedi cyrraedd carreg filltir arall eleni wrth ddathlu’r ffaith bod fideos ar ei sianel YouTube wedi’u gwylio 10 miliwn o weithiau.

Yn ôl Olwen Meredydd, Cynhyrchydd Noson Lawen: “Noson Lawen yw un o’r sianeli YouTube Cymraeg mwyaf poblogaidd yn y byd ac roedden ni’n cael ceisiadau o hyd am eiriau i’r caneuon. Dyna oedd yr ysgogiad i greu’r sianel Carioci.

“‘Da ni’n gobeithio y bydd yn adnodd i gantorion ifanc ddysgu caneuon ar gyfer cyngherddau, clyweliadau a chystadlaethau; cyfle i ddysgwyr Cymraeg ymarfer drwy gyfrwng cân a chyfle i bawb fwynhau canu carioci Cymraeg mewn partïon, priodasau, nosweithiau cymdeithasol, yn y dafarn neu hyd yn oed adre’ o flaen y drych!

“Bydd dewis o ugain cân ar y cychwyn ond y gobaith yw ychwanegu mwy; byddwn fell

Newyddion

19/02/24

Cwmni Da yw un o’r llefydd gorau i weithio yn y DU

Mae cwmni cynhyrchu teledu arloesol o ogledd Cymru wedi cael pedwar achos i ddathlu yn ddiweddar - gan gynnwys cael ei ganmol fel un o'r llefydd gorau i weithio yn y DU. ...

Darllen Mwy

Newyddion

16/01/24

Castio plant ar gyfer STAD

Mae Cwmni Da a Triongl yn chwilio am dri phlentyn ar gyfer y gyfres newydd o Stad, dechrau ffilmio ym mis Mawrth 2024....

Darllen Mwy

Newyddion

09/01/24

Cwmni Da yn derbyn buddsoddiad gan Media Cymru ar gyfer ymchwil cynhyrchu rhithiol

Mae Cwmni Da yn un o 24 o fusnesau a gweithwyr llawrydd sydd wedi derbyn y buddsoddiad yma er mwyn ymchwilio amryw o brosiectau arloesol sydd wedi’u cynllunio i roi hwb i sector y cyfryngau yng Nghymr...

Darllen Mwy

Newyddion

19/12/23

Gwahodd cyn-streicwyr i première ffilm i nodi 20 mlynedd ers anghydfod hanesyddol

Mae apêl wedi cael ei lansio i ddod o hyd i gyn-streicwyr i’w gwahodd i ddangosiad cyntaf rhaglen ddogfen i nodi 20 mlynedd ers un o anghydfodau diwydiannol hiraf Prydain....

Darllen Mwy