03/10/23

All3media Clip Sales i gynrychioli catalog Cwmni Da

Mae’r casgliad yn cynnwys 1000au o oriau o gynnwys o’r 25 mlynedd diwethaf, o raglenni ffeithiol a dogfen i gyfresi adloniant ac allbwn chwaraeon.

Mae cyd-Bennaeth Hawliau a Pholisi All3Media, Dale Grayson a Kay Page, yn goruchwylio gwerthiant clipiau, gan weithio’n agos gyda chwsmeriaid i nodi cynnwys a llywio hawliau.

Wrth siarad cyn yr Wŷl, LA Footage Fest yr wythnos hon, y digwyddiad diwydiant sy’n dod â phrynwyr a gwerthwyr clipiau o bob rhan o’r byd at ei gilydd, dywedodd Kay Page: “Yn ogystal â darparu mynediad i filoedd o oriau o gynnwys All3Media trwy ein catalog gwerthu clipiau, rydym hefyd eisiau gweithio gyda, a chynrychioli, y cynhyrchwyr trydydd parti gorau oll. Rydym yn falch iawn felly i bartneru gyda Cwmni Da, mor fuan ar ôl lansio All3Media Clip Sales. Mae ganddyn nhw gatalog rhagorol, wedi’i adeiladu dros 25 mlynedd ac rydyn ni’n hyderus y bydd galw mawr am eu cynnwys.”

Dywedodd Rheolwr Gyfarwyddwr Cwmni Da, Llion Iwan: “Rydym wrth ein bodd yn gweithio gydag All3Media Clip Sales i arddangos ein llyfrgell o gynnwys i gynulleidfa ehangach o gynhyrchwyr ac ymchwilwyr. Mae gan Kay a Dale gymwysterau rhagorol yn y maes hwn ac edrychwn ymlaen at ein partneriaeth.”

Negydwyd y cytundeb cynrychiolaeth gan Dale Grayson, Cyd-bennaeth Hawliau a Pholisi yn All3Media, a Phil Stead, Pennaeth Materion Busnes Cwmni Da.

Newyddion

19/02/24

Cwmni Da yw un o’r llefydd gorau i weithio yn y DU

Mae cwmni cynhyrchu teledu arloesol o ogledd Cymru wedi cael pedwar achos i ddathlu yn ddiweddar - gan gynnwys cael ei ganmol fel un o'r llefydd gorau i weithio yn y DU. ...

Darllen Mwy

Newyddion

16/01/24

Castio plant ar gyfer STAD

Mae Cwmni Da a Triongl yn chwilio am dri phlentyn ar gyfer y gyfres newydd o Stad, dechrau ffilmio ym mis Mawrth 2024....

Darllen Mwy

Newyddion

09/01/24

Cwmni Da yn derbyn buddsoddiad gan Media Cymru ar gyfer ymchwil cynhyrchu rhithiol

Mae Cwmni Da yn un o 24 o fusnesau a gweithwyr llawrydd sydd wedi derbyn y buddsoddiad yma er mwyn ymchwilio amryw o brosiectau arloesol sydd wedi’u cynllunio i roi hwb i sector y cyfryngau yng Nghymr...

Darllen Mwy

Newyddion

19/12/23

Gwahodd cyn-streicwyr i première ffilm i nodi 20 mlynedd ers anghydfod hanesyddol

Mae apêl wedi cael ei lansio i ddod o hyd i gyn-streicwyr i’w gwahodd i ddangosiad cyntaf rhaglen ddogfen i nodi 20 mlynedd ers un o anghydfodau diwydiannol hiraf Prydain....

Darllen Mwy