07/12/23

Castio ar gyfer y Deian a Loli Newydd

Mae Cwmni Da yn chwilio am ddau blentyn rhwng 9-12 oed i gymryd rhan Deian a Loli yn y gyfres newydd, fydd yn dechrau ffilmio ym mis Mehefin 2024.

Does dim rhaid cael unrhyw brofiad blaenorol o actio na pherfformio – dim ond brwdfrydedd a digonedd o egni!

Er mwyn cael eich ystyried ar gyfer rhan Deian neu Loli, llenwch y ffurflen hon ac uwchlwytho fideo byr o’ch plentyn (dim mwy na 2 funud) yn dweud stori ddiddorol amdano/amdani ei hun.

Byddwn yn creu rhestr fer o’r ymgeision ac yn eu gwahodd i weithdy rhywbryd ym mis Ionawr a Chwefror.

Bydd y ffilmio yn digwydd rhwng Mehefin-Hydref 2024
Rhaid i’r plentyn fod yn 9 mlwydd oed erbyn 1/06/2024
Rhaid i’r plentyn fod yn rhugl yn y Gymraeg
Rhaid i’r fideos fod wedi eu ffilmio mewn 1080p a 30FPS (sef y gosodiad cyffredinol ar gyfer ffonau clyfar).

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â nerys.lewis@cwmnida.tv

Cliciwch yma i lenwi’r ffurflen gais.

Newyddion

19/02/24

Cwmni Da yw un o’r llefydd gorau i weithio yn y DU

Mae cwmni cynhyrchu teledu arloesol o ogledd Cymru wedi cael pedwar achos i ddathlu yn ddiweddar - gan gynnwys cael ei ganmol fel un o'r llefydd gorau i weithio yn y DU. ...

Darllen Mwy

Newyddion

16/01/24

Castio plant ar gyfer STAD

Mae Cwmni Da a Triongl yn chwilio am dri phlentyn ar gyfer y gyfres newydd o Stad, dechrau ffilmio ym mis Mawrth 2024....

Darllen Mwy

Newyddion

09/01/24

Cwmni Da yn derbyn buddsoddiad gan Media Cymru ar gyfer ymchwil cynhyrchu rhithiol

Mae Cwmni Da yn un o 24 o fusnesau a gweithwyr llawrydd sydd wedi derbyn y buddsoddiad yma er mwyn ymchwilio amryw o brosiectau arloesol sydd wedi’u cynllunio i roi hwb i sector y cyfryngau yng Nghymr...

Darllen Mwy

Newyddion

19/12/23

Gwahodd cyn-streicwyr i première ffilm i nodi 20 mlynedd ers anghydfod hanesyddol

Mae apêl wedi cael ei lansio i ddod o hyd i gyn-streicwyr i’w gwahodd i ddangosiad cyntaf rhaglen ddogfen i nodi 20 mlynedd ers un o anghydfodau diwydiannol hiraf Prydain....

Darllen Mwy