16/01/24

Castio plant ar gyfer STAD

Mae Cwmni Da a Triongl yn chwilio am dri phlentyn ar gyfer y gyfres newydd o Stad, yn dechrau ffilmio ym mis Mawrth 2024.
Rydym yn chwilio am blant o’r oedran actio isod:
6 – 8 mlwydd oed
11 – 13 mlwydd oed
14 – 16 mlwydd oed
Er mwyn cael eich ystyried ar gyfer rhan, llenwch y ffurflen hon ac uwchlwythwch fideo byr:
6 – 8 – fideo cyflwyno ei hun a darllen rhan Bili (gall Bili fod yn fachgen/merch)
11 – 13 – fideo yn cyflwyno eu hun ac actio rhan Frankie (Merch – yn ddelfrydol mewn acen Gaernarfon)
14 – 16 – fideo yn cyflwyno eich hun ac actio rhan Dione (Merch – yn ddelfrydol mewn acen Gaernarfon)
Bydd y ffilmio yn digwydd rhwng Mawrth – Mehefin 2024
Rhaid i’r ymgeisydd fod yn rhugl yn y Gymraeg
Rhaid i’r fideos fod wedi eu ffilmio mewn 1080p a 30FPS (sef y gosodiad cyffredinol ar gyfer ffonau clyfar).
Rhaid i’r ymgeisydd fod yn 5 mlwydd oed neu hŷn ar y 01/03/2024
Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â gwenllian.jones-griffith@cwmnida.tv
Ymgeisiwch trwy lenwi’r ffurflen gais yma.
Sgriptiau isod:
 6 – 8 oed – Bili
11 – 13 – Frankie
14 – 16 oed – Dione
 Dyddiad Cau 30/01/2024

Newyddion

19/02/24

Cwmni Da yw un o’r llefydd gorau i weithio yn y DU

Mae cwmni cynhyrchu teledu arloesol o ogledd Cymru wedi cael pedwar achos i ddathlu yn ddiweddar - gan gynnwys cael ei ganmol fel un o'r llefydd gorau i weithio yn y DU. ...

Darllen Mwy

Newyddion

09/01/24

Cwmni Da yn derbyn buddsoddiad gan Media Cymru ar gyfer ymchwil cynhyrchu rhithiol

Mae Cwmni Da yn un o 24 o fusnesau a gweithwyr llawrydd sydd wedi derbyn y buddsoddiad yma er mwyn ymchwilio amryw o brosiectau arloesol sydd wedi’u cynllunio i roi hwb i sector y cyfryngau yng Nghymr...

Darllen Mwy

Newyddion

19/12/23

Gwahodd cyn-streicwyr i première ffilm i nodi 20 mlynedd ers anghydfod hanesyddol

Mae apêl wedi cael ei lansio i ddod o hyd i gyn-streicwyr i’w gwahodd i ddangosiad cyntaf rhaglen ddogfen i nodi 20 mlynedd ers un o anghydfodau diwydiannol hiraf Prydain....

Darllen Mwy

Newyddion

07/12/23

Castio ar gyfer y Deian a Loli Newydd

Mae Cwmni Da yn chwilio am ddau blentyn rhwng 9-12 oed i gymryd rhan Deian a Loli yn y gyfres newydd, fydd yn dechrau ffilmio ym mis Mehefin 2024....

Darllen Mwy